KONEL s.c.

PRZEKAŹNIKI

PRZEKAŹNIKI ELEKTRONICZNE:

Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik

AKTUALNIE PRODUKUJEMY PRZEKAŹNIKI:Przekaźniki elektroniczne A-20/5...40 i A/20/5...40/380/...

Przekaźniki elektroniczne zapewniają wysoką ( co najm.3,75kV) izolację pomiędzy siecią energetyczną a obwodem sterującym. Inną istotną ich właściwością jest zdolność załączania obciążenia do sieci w momencie detekcji różnicy potencjałów na nim zbliżonej do zera, co wyklucza praktycznie możliwość powstania zakłóceń elektromagnetycznych normalnych przy załączeniach zwykłym stycznikiem. Obie te właściowości sprawiają, że takie łączniki są idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności sterowania załączaniem i wyłączaniem odbiorników zasilanych z sieci energetycznej układem czułym na zakłócenia.Dotyczy to odbiorników o charakterze rezystancyjnym. Dla odbiorników o wysokiej indukcyjności taki rodzaj sterowania nie jest zalecany.

PARAMETRY TECHNICZNE
NAZWA PARAMETRU MIN. TYP MAX JEDN.
Napięcie Pracy (50Hz)
Dla A20/... Usk
Dla A/20/.../380

24
24

230
400

280
440

V
Prąd obciążenia A-20/.../5
A-20/10/...
A-20/20... Ip
A-20/40/...
5
10
25
40

A
Prąd sterujący Is 5 15 mA
I²t (t=10ms) A-20/5/...
A-20/10/...
A-20/20...
A-20/40/...
15
40
300
450
A²s
Napięcie sterujace DC U1 3 32 V
Napięcie sterujące DC U2 3 32 V
Napięcie sterujące AC U3,4 180 230 280 V
Wytrzymałość elektryczna izolacji
wejście sterujące- obciążenie
3750
(50Hz)
V
Wytrzymałość elektryczna izolacji
do obudowy (radiatora)
3750
(50Hz)
V
Rezystancja izolacji wej.,wyj.-ra-
diator
2000 Mohm
Temperatura pracy -40 85 ° C
Dopuszczalna temp. radiatora 85 ° C


Charakterystyka:

Przekaźniki serii A-20/... pracują z obciążeniem rezystancyjnym, lub indukcyjnym. Włączenie następuje w momencie przechodzenia przez zero sinusoidy napięcia zasilającego. Wyłączenie następuje w momencie przechodzenia przez zero sinusoidy prądu obciążenia. Seria A/20/380/... przeznaczona jest do pracy w sieci 3-fazowej. Do załączania każdej z faz należy użyć jednego przekaźnika. Obwody sterujące każdego z nich należy połączyć równolegle,lub szeregowo jak na rys. poniżej i sterować z jednego obwodu.Należy pamiętać o tym, że napięcie przy połączeniu szeregowym powinno być odpowiednio wyższe, aby zapewnić prąd sterujący powyżej 5mA. Przy takim układzie połączeń gwarantowane jest załączanie faz w momencie, kiedy różnica potencjałów na każdym odbiorze jest bliska zeru.

Schemat przekaźnika 1     Schemat przekaźnika 2

Przekaźniki produkowane są w obudowie E:

Schemat przekaźnika 1

Schemat obudowy


Przekaźniki elektroniczne serii A-45/*

Wszystkie przekaźniki z tej serii mają izolację we/wy 4kV. Sterowane są napięciem stałym z zakresu 3-32V DC. Od strony wyjściowej wymagają dodatkowego zasilania (trzy końcówki wyjściowe : +,obc., i masa). Obciążenie dołącza się między "+" i "obc".Rezystancja "styku" (złącza D-S tranzystora wyjściowego) waha się pomiędzy 0,008ohm( dla obciążenia 40A) do 0,07ohm(dla obciążenia 2A)i może być dostosowana do potrzeb klienta.

Dostępna jest też seria A46 wyjściem dwukońcówkowym, nie wymagająca zasilania od strony wyjścia.


PARAMETRY TECHNICZNE AKTUALNIE PRODUKOWANYCH PRZEKAŹNIKÓW
NAZWA OPIS / PARAMETRY SCHEMAT OBUDOWY KARTA KATALOG.
A45/2 Prąd obciążenia - do 2ADC C
A45/4/sz Prąd obciążenia - do 4 ADC DIN
A45/6/sz Prąd obciążenia - do 6 ADC DIN
A45/8h Prąd obciążenia - do 8 ADC Hybryda
A45/10h Prąd obciążenia - do 10 ADC Hybryda z radiatorem
A45/10 Prąd obciążenia - do 10 ADC E
A45/30 Prąd obciążenia - do 30 ADC E

Przekaźniki elektroniczne serii A-46/*

Wszystkie przekaźniki z tej serii mają izolację we/wy 2,5 kV. Sterowane są napięciem stałym z zakresu 3-32V DC. Wyjście jest spolaryzowane. Obciążenie można włączać zarówno od strony "+", jak i od "-". Rezystancja "styku" (złącza D-S tranzystora wyjściowego) waha się pomiędzy 0,008ohm( dla obciążenia 40A) do 0,07ohm(dla obciążenia 2A)i może być dostosowana do potrzeb klienta.


PARAMETRY TECHNICZNE AKTUALNIE PRODUKOWANYCH PRZEKAŹNIKÓW
NAZWA OPIS / PARAMETRY SCHEMAT OBUDOWY KARTA KATALOG.
A46/3A Prąd obciążenia - do 3 ADC SIP
A46/4/sz Prąd obciążenia - do 4 ADC DIN
A46/12/sz Prąd obciążenia - do 12 ADC DIN
A46/10h Prąd obciążenia - do 10ADC Hybryda
A46/10 Prąd obciążenia - do 10 ADC E
A46/40 Prąd obciążenia - do 40 ADC E
A46/2