KONEL s.c.

REZYSTORY

REZYSTORY GRUBOWARSTWOWE:


ZALETY REZYSTORÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII
GRUBOWARSTWOWEJ:

Łatwe odprowadzanie ciepła - rezystor nadrukowany na płaskiej powierzchni ceramicznej, która sama jest doskonałym radiatorem, można nakleić na dodatkowy radiator, np. metalowy element obudowy urządzenia.

Niska indukcyjność - płaska warstwa rezystywna posiada znikomą indukcyjność - zwykle mniej niż 100 nH.

Mała grubość - grubość standardowej płytki podłożowej, na której drukuje się rezystor wynosi ok.0,63mm, nadrukowanej warstwy ok. 0,012mm. Zatem grubość gotowego rezystora zwykle nie przekracza 0.75mm.

AKTUALNIE PRODUKUJEMY:


REZYSTORY POJEDYNCZE Z KOŃCÓWKAMI
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.];
końcówki
KARTA KATALOG.
N03 Rezystor hermetyzowany
proszkowo
120Ω 1% 2W
120Ω 0,5% 2W
26x14
2 końc.drut 0,6mm
raster22,86
-
N04 Rezystor niehermetyzowany 56MΩ 10% 51x19
2końc.drut 0,6mm
osiowe
-
N05D Rezystor niehermetyzowany 73MΩ
90MΩ 10%;20kV*;2W
100MΩ

200MΩ 1%;20kV
2,5MΩ 1%;6kV*;6W
50,8x12,5
2końc. 0,6mm
osiowe
N10 Rezystor hermetyzowany
proszkowo
10MΩ 50MΩ;10%
;1W 100MΩ
10x6
2końc. 0,6
raster 7,5mm
-
N29D Rezystor hermetyzowany
proszkowo
5GΩ;10% ;1W
10GΩ;10% ;1W
13,2x7,1
2końc. 0,6
raster 10,16mm
-
N181 Rezystor hermetyzowany
proszkowo
1GΩ;20% ;50V 4x6,5
2końc. 0,5x0,25
raster 2,5mm
-

REZYSTORY POJEDYNCZE BEZ KOŃCÓWEK
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.]
KARTA KATALOG. SCHEMAT
N05 Rezystor 73MΩ
90MΩ 10%;20kV*;2W
100MΩ

200MΩ 1%;20kV
2,5MΩ 1%;6kV*;6W
51x12,7 -
N06 Rezystor niehermetyzowany 3Ω 10% 3W 23x13 - -
N18 Rezystor niehermetyzowany 5,1kΩ
18kΩ 5%;3W
20kΩ
25,4x12,7 -
N28 Rezystor niehermetyzowany 100mΩ 20% ;1W
TWR>1500
6,4x3,8 - -
N29 Rezystor niehermetyzowany 390Ω;0,5%
768Ω;0,5%
910Ω;0,5%
2W;1kV*

130k;5%
1M8;1%
4,995MΩ;0,5%
4,895MΩ 0,5%
6M8;1%
5MΩ;1%
10MΩ;1%
2W 4kV*
12,7x6,3 -
N41 Rezystor niehermetyzowany 25kΩ
33kΩ 2% ;3W
40kΩ
19x10,1 - -
N47b Rezystor niehermetyzowany 47kΩ
20% ;1W; 30kV*
38,5x5,5 - -
N55 Rezystor niehermetyzowany 60MΩ;20%
2W;100kV*
20x12,7 -
N180 Rezystor niehermetyzowany 180Ω 15% ;1W
511kΩ;1%;1W
6,3x3,8 -
N500M Rezystor niehermetyzowany 500MΩ 20% ;1,7W
22kV
28x14 - -
N507 Rezystor niehermetyzowany 500MΩ 15% ;25kV
2,5MΩ;15%;15kV*
100kΩ;15%;15kV*;2W
38,1x10,1 - -

* max napięcie dla pracy impulsowej pod warunkiem nie przekroczenia podanej mocy


REZYSTORY DO PŁASKIEGO MONTAŻU
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.]
KARTA KATALOG. SCHEMAT
N18 Rezystor niehermetyzowany 5k1Ω
18kΩ 5%;3W
20kΩ
25,4x12,7 -
N29 Rezystor niehermetyzowany 390Ω ;0,5%
768Ω ;0,5%
910Ω 0,5%
2W;1kV*

130k;5%
1M8;1%
4,995MΩ ;0,5%
4,895M0,5%
6M8;1%
5MΩ ;1%
10MΩ ;1%
2W 4kV*
12,7x6,3 -
N41 Rezystor niehermetyzowany 25kΩ
33kΩ ;2%;3W
40kΩ
19x10,1 - -
N180 Rezystor niehermetyzowany 180Ω 15% ;1W
511kΩ 1%;1W
6,3x3,8 -

* max napięcie dla pracy impulsowej pod warunkiem nie przekroczenia podanej mocy


REZYSTORY WYSOKONAPIĘCIOWE
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.]
KARTA KATALOG. SCHEMAT
N04 Rezystor niehermetyzowany 56MΩ 10% ;15kV
(praca ciągła)
51x19
2końc.drut 0,6mm
osiowe
- -
N05 Rezystor niehermetyzowany 73MΩ
90MΩ 10%;20kV*;2W
100MΩ

200MΩ 1%;20kV
2,5MΩ 1%;6kV*;2W
50,8x12,5 -
N29 Rezystor niehermetyzowany 130k;5%
1M8;1%
4,995MΩ;0,5%
4,895MΩ0,5%
6M8;1%
5MΩ;1%
10MΩ;1%
2W 4kV*
12,7x6,3 -
N47b Rezystor niehermetyzowany 47kΩ 30% ;
1W;30kV*
38,5x5,5 - -
N55 Rezystor niehermetyzowany 60MΩ 20%;2W
100kV*
20x12,7 - -
N500M Rezystor niehermetyzowany 500MΩ 20% ;1,7W
22kV
28x14 - -
N507 Rezystor niehermetyzowany 500MΩ 15% ;25kV
2,5MΩ;15%;15kV*
100kΩ;15%;15kV*;2W
38,1x10,1 - -

* max napięcie dla pracy impulsowej pod warunkiem nie przekroczenia podanej mocy


UKŁADY REZYSTOROWE
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.]
KARTA KATALOG. SCHEMAT
N02 4 rezystory
hermetyzowane
proszkowo
4x10MΩ 1% 4x0,6W 39x7
końc.drut 0,6mm
raster
- -

REZYSTORY DO PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH
NAZWA OPIS PARAMETRY PODST. Wymiary
[szer. x wys.]
KARTA KATALOG. SCHEMAT
N34T Rezystor
w obudowie T
od 10Ω do
1MΩ 5% 100W
75x40x15 -
N34x3/50/rez.w ohm 3 rezystory
zintegrowane
z radiatorem
wyprow.konekt
3x10Ωdo
3x1MΩ 5%(3x50W)
191x150x70
(bez kątownika)
-
N34Lx3/50/rez.w ohm 3 rezystory
zintegrowane
z radiatorem
wyprow.linka
3x10Ω do
3x1MΩ 5%(3x50W)
191x150x70
(bez kątownika)
-
N34Lx3/33/rez.w ohm 3 rezystory
zintegrowane
z radiatorem
wyprow.linka
3x10Ω do
3x1MΩ 5%(3x33W)
191x100x70
(bez kątownika)
-